Uued projektid HKHK-s

Erasmus+ “Digital Treasure Box” on MTK osakonna projekt, mis pakub põnevat väljakutset kokaeriala õpilastele ja õpetajatele. Tegevused on planeeritud viide riiki ning ühistööna valmib digitaalne retseptikogumik. Digital TB kasvas välja mõne aasta tagusest koostööprojektist “Culinary Trip Through through Europe”. Uus projekt saab hoo sisse juba oktoobris.

Erasmus +Sustainability in Vocational Education” (SIVE) keskendub keskkonnahoiu ja ökoloogilise eluviisi teemadele, kus vaatluse alla võetakse eri riikide kutseõppeasutuste keskkonnahoidu ja keskkonnasäästlikkust puudutavad käitumismustrid ja harjumused, et veenduda, kas ja kuidas saaks paremini meie loodust- ja keskkonda toetada. Projekti on kaasatud seitsme riigi õpetajad ja õpilased ning projekti tegevused on seotud õppetundidega. 

Erasmus+ „Juggle – Creative ways to develop key competencies of lifelong learning“ (Loomingulised viisid elukestva õppe võtmepädevuste arendamiseks. Projekt käsitleb loovaid pedagoogilisi meetodeid, kaasavat lähenemist ja kastist välja mõtlemise arendamist erinevate õpivajadustega õppijate õpetamisel. Projekti käigus läbiviidava uurimistöö tulemusel koostatakse õpetajatele loovate meetoditega töötamiseks ühine juhtmaterjalide kogumik. Tegevused on väga põnevad ja kaasatud on ka päris tsirkus.

Erasmus+ programmist sai rahastuse meie enda kirjutatud koostööprojekt “Flexible Tailored Learning Pathway for Everyone” (FlexLearn). Projekt sai ellu kutsutud, et jagada partnerkoolidega parimaid praktikaid erinevatest õppevormidest ja leida uudseid viise, kuidas paremini kõikide õppijateni jõuda ning neid õppetöösse kaasata. Partnerkoolid valisime nende suurte kogemuste järgi erinevate õppevormide kasutamises. Projektis osalevad HKHK õpetajad ning käsitletavad teemad puudutavad nii individuaalseid õppekavasid, projektiõpet, digivõimalusi ja õppijate eelnevate töökogemuste arvestamist õppetöös. Partnerkoolid asuvad Iirimaal, Hollandis ja Soomes ja projekti pikkuseks on planeeritud 2 aastat. Koordinaatoriks on HKHK.